Nahoru

Řešení pro výtahy dle předpisů

NOVÉ NORMY PRO BEZPEČNOST A PŘÍSTUPNOST

Dvě evropské normy pro navrhování a výrobu výtahů přináší značné výhody z hlediska přístupnosti a bezpečnosti jak pro cestující, tak pro servisní techniky.

První norma ČSN EN81-20 stanovuje revidované a bezpečnostní požadavky na konstrukci a montáž výtahů. Druhá norma ČSN EN81-50 definuje požadavky na zkoušení a prohlídky některých součástí výtahů.

Tyto nové normy dále vyjasňují a zlepšují aktuální požadavky na rozhraní budov. Nahrazují normy zavedené v roce 1998. Všechny výtahy uvedené do provozu po 31. srpnu 2017 musí splňovat požadavky nových norem.

ČSN EN81-70 PŘÍSTUPNOST VÝTAHŮ

Norma ČSN EN81-70 definuje velikost kabiny a interiérová příslušenství usnadňující přístup pro osoby na invalidních vozících a s chodícími pomůckami. S normou ČSN EN81-70 jsou ve shodě výtahy KONE EcoSpace, MonoSpace 500, MonoSpace 700 a MiniSpace.

ČSN EN81-71 VÝTAHY ODOLNÉ VŮČI VANDALŮM

Shoda s normou ČSN EN81-71 je zajištěna pro výtahy KONE MonoSpace 500 a KONE MonoSpace 700 za účelem ochrany výtahů v budovách před vandalismem. Řešení odolná proti vandalům zahrnují materiály a příslušenství, která jsou odolná, mají omezenou hořlavost a jsou vodě odolná.

ČSN EN81-72 POŽÁRNÍ VÝTAHY

Požární výtahy splňující normu ČSN EN81-72 obsahují záchytné dveře a žebříky pro záchranné činnosti. Elektrické součásti v šachtě a na kabině jsou chráněny proti stříkající vodě. Toto řešení je k dispozici pro výtahy KONE MonoSpace 500 a MonoSpace 700.

Nástroje a materiály ke stažení

Více nástrojů a materiálů ke stažení

Související témata