Výtahy KONE dle normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN81-50

Standardy pro výtahy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-20

Výtahy KONE dle normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN81-50

Normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 pro navrhování a výrobu výtahů přinesou značné výhody z hlediska přístupnosti a bezpečnosti jak pro cestující, tak pro servisní techniky.

ČSN EN 81-20 stanovuje revidované a aktualizované bezpečnostní požadavky na konstrukci a instalaci výtahu, zatímco ČSN EN 81-50 definuje požadavky na zkoušky pro některé komponenty výtahů.

Normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 nahradily normy ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2 zavedené v roce 1998 a všechny výtahy uvedené do provozu po 31. srpnu 2017 musí splňovat nové požadavky.

Tato stránka poskytuje přehled hlavních změn bezpečnostních požadavků zavedených v ČSNE EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Úplné informace najdete v oficiálních dokumentech norem. Kontaktujte zástupce KONE pro více informací.

Bezpečnost cestujících

img_Elevator-car-must-not-move_correct-wrong_680x425

Požadavky týkající se Unintended Car Movement (UCM;, neúmyslného pohybu výtahu) a překročení rychlosti stoupajícího výtahu

Požadavky na ochranný mechanismus, které se zabývají rizikem, že výtah nezastavuje ve stanici přesně, byly zvýšeny a požadavek na ochranu před nadměrnou rychlostí kabiny byl rozšířen i na záchranné operace. Společnost KONE má k dispozici výtahová řešení, která zahrnují standardní funkce pro řešení nechtěného pohybu výtahu automatizovaným denním testováním brzdného momentu a kapacity zdvihu. Výtahy KONE zahrnují standardní funkce, které řeší riziko nekontrolované rychlosti, když výtah stoupá.

img_Curtain-of-light_correct-wrong_680x425

Systémy detekce dveří

Aby se snížilo riziko, že cestující skřípnou dveře při vstupu či výstupu z kabiny, aktualizované normy vyžadují, aby byly výtahy vybavené mechanismem - bezkontaktním detekčním systémem, který je navržen tak, aby zabránil zavření dveří v případě zjištění překážky. Mechanismy založené na fotobuňkách nebudou v souladu s novými standardy.

img_Elevator_selfhelp_680x900

Mechanismus zamykání dveří výtahu

Je vyžadováno, aby byly výtahy vybavené blokovacím mechanismem dveří kabiny, který zabraňuje otevření dveří zevnitř, když je kabina mimo stanici. Tento požadavek byl zaveden, aby se zabránilo neúmyslnému pádu cestujících do šachty při pokusu o únik ze zaseknutého výtahu. KONE nabízí tento mechanismus pro všechny typy výtahů.

Požární klasifikace materiálů výtahů

Požadavky na materiály používané pro podlahy, stěny a stropy kabin byly aktualizovány v nové normě ČSN EN 81-20. Tyto materiály musí splňovat přísnější požadavky na klasifikaci požáru podle ČSN EN 13501-1. Minimální klasifikace jsou ty, kde C a Cfl odkazují na klasifikaci "reakce na požár" a s a d odkazují na klasifikaci materiálů s ohledem na kouř a tvorbu planoucích částic:

 • Podlahy: Cfl s2
 • Stěny: C s2, d1
 • Stropy C s2, d0
img_Elevator_strength_680x620

Pevnost a odolnost stěn a dveří kabiny výtahu

Norma ČSN EN 81-20 zahrnuje aktualizované požadavky na pevnost dveří i stěny kabiny. Dveře musí nyní obsahovat pojistky, které udrží dveřní výplně na místě, pokud hlavní vodicí prvky nefungují tak, jak by měly. Musí být také testovány dveře kabiny a dveře ve stanici, aby vydržely nárazovou sílu rovnající se nárazu osoby do dveří v provozní rychlosti. Požadavek na odolnost stěn kabiny je takový, že musí být schopen odolat silám, které jsou ekvivalentní tomu, kdo proti nim tlačí.

img_Elevator_lighting_680x770

Osvětlení kabiny a šachty

Norma EN 81-20:2014 vyžaduje vyšší úrovně osvětlení interiéru kabiny a šachty s cílem zvýšení bezpečnosti a přístupnosti pro cestující. Osvětlení uvnitř kabiny musí nyní zajišťovat intenzitu 100 luxů namísto 50 luxů a nouzové osvětlení kabiny 5 luxů po jednu hodinu namísto 1 W po jednu hodinu. Pro zvýšení bezpečnosti servisních techniků je nový požadavek na nouzové osvětlení na střeše kabiny nyní 5 luxů po jednu hodinu. Nové požadavky na osvětlení šachty jsou následující:

 • Minimálně 50 luxů 1 metr nad střechou kabiny se svislém průměru
 • Minimálně 50 luxů 1 metr nad podlahou prohlubně šachty, kdekoliv může osoba stát, pracovat nebo pohybovat se mezi pracovními prostory
 • Minimálně 20 luxů mimo výše definovaná místa, krmě stínů vrhaných kabinou nebo součástmi

Bezpečnost servisních techniků

img_Ladders-and-controlbox_680x900

Přístup do strojovny a umístění řídicí stanice

Norma ČSN EN 81-20 zavádí řadu požadavků, jejichž cílem je zajistit bezpečnější přístup do strojovny výtahů a práci v šachtě. Pomůcky pro přístup, jako jsou žebříky, mají nyní definované požadavky na rozměry, sílu a umístění. Požadavky na přístup pro šachty hlubší než 2,5 m jsou nyní přísnější a mohou být vyžadovány přístupové dveře.

Norma také vyžaduje, aby byla v šachtě umístěna řídicí stanice, aby se zabránilo technikům v používání žebříků pro dosažení součástí pod kabinou. Řídicí stanice musí být umístěna v blízkosti vstupu. Musí být dispozici také funkce reset mimo šachtu.

img_Access-door_correct-wrong_680x425

Přístupové, kontrolní a záchranné dveře a protizávaží

Norma ČSN EN 81-20 vyžaduje přístupové nebo inspekční dveře namísto inspekčních „poklopů“, aby se vyřešil bezpečný a snadný přístup pro techniky. Tyto nové požadavky jsou následující:

 • Přístupová dveře šachty strojovny musí mít minimální výšku 2 ma minimální šířku 0,6 m.
 • Přístupové dveře do místnosti pro kladky musí mít minimální výšku 1,4 ma minimální šířku 0,6 m
 • Přístupové poklopy pro techniky musí mít volný průchod nejméně 0,8 m x 0,8 ma musí být vyvažovány.
 • Nouzové dveře musí mít minimální výšku 1,8 ma minimální šířku 0,5 m.
 • Inspekční dveře musí mít maximální výšku a šířku 0,5 m.

Nová norma také vyžaduje, aby protizávaží bylo vybaveno bezpečnostním zařízením v případech, kdy jsou pod prohlubní ​​přístupné prostory - například pokud je šachta umístěna nad parkovací garáží nebo úložným prostorem v suterénu.

img_Refuge-space_correct-wrong_680x425

Střecha kabiny a šachta

Byly zvýšeny objemové požadavky na bezpečnostní prostory na střeše kabiny a v šachtě. Nové požadavky jsou následující:

 • Vzpřímená poloha: 0,4 x 0,5 m (horizontální rozměry), 2 m (výška)
 • Skrčená pozice: 0,5 x 0,7 m (vodorovné rozměry), 1 m (výška)
 • Pozice v leže: 0,7 x 1,0 m (horizontální rozměry), 0,5 m (výška) pouze pro šachtu

Norma ČSN EN 81-20 nyní vyžaduje, aby dveře poskytující přístup do šachty musely být možné otevřít z šachty, aby technici mohli opustit šachtu výtahu, i když by příslušné dveře byly zavřeny.

img_Balustrades_correct-wrong_680x425

Zábradlí na střeše kabiny

Pro zábradlí na střeše kabině výtahu jsou nyní definovány požadavky na pevnost a upravené požadavky na výšku. Tyto nové požadavky jsou zavedeny ne snížení nebezpečí pádu techniků do šachty při práci na střeše kabiny. Tyto nové požadavky jsou následující:

 • Tam, kde je vzdálenost mezi vnitřním okrajem madla zábradlí a stěnou šachty do 500 mm, musí mít zábradlí výšku minimálně 700 mm.
 • Tam, kde vzdálenost mezi vnitřním okrajem madla zábradlí a stěnou šachty přesahuje 500 mm, musí mít zábradlí výšku minimálně 1100 mm.
img_Elevator_ledges_680x425

Vodorovné výstupky do šachty

Veškeré vodorovné výstupky (osazení) ze stěny do šachty nebo vodorovné nosníky širší než 150 mm, včetně oddělovacích nosníků, musí být chráněny tak, aby na něj nemohla žádná osoba stoupnout, kromě prostor, kde je přístupu zamezeno zábradlím na střeše kabiny, které splňuje výše uvedené požadavky. Tato výjimka se nevztahuje na osazení kolem prohlubně, například u částečně uzavřené výtahové šachty.

Změny ovlivňující návrh budovy

Norma ČSN EN 81-20:2014 zavádí některé změny požadavků, jejich splnění se od projektanta budovy vyžaduje. Všechny tyto změn se týkají výtahové šachty a jsou následující:

 • Veškeré sklo použité ve výtahové šachtě musí být laminované.
 • Za odvětrávání šachty nyní odpovídá projektant budovy. Výrobce výtahu musí poskytnout veškeré potřebné informace, například o teplu vydávaném součástmi výtahu. Tento přístup usnadňuje energeticky účinný návrh budovy, v němž jsou požadavky na odvětrávání určeny na základě energeticky nejúčinnějšího řešení při současném zohlednění pracovních podmínek pro techniky pracující ve výtahové šachtě a pohodlí cestujících v kabině.
 • Hasicí přístroj můře být umístěn v šachtě. Spuštění skrápěcího systému může být možné jen v případě, kdy výtah stojí ve stanici a hlavní vypínače výtahu a okruhů osvětlení jsou automaticky vypnuté systémem detekování požáru a kouře.

Cookies

Cookies používáme k optimalizaci funkčnosti stránek a k tomu, abychom vám při procházení naší stránky poskytli co nejlepší zážitek. Pokud vám to vyhovuje a přijímáte všechny soubory cookies, jednoduše klikněte na tlačítko „Souhlasím“. Víc informací najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů.