Nahoru

Naše úspěchy v oblasti ochrany životního prostředí

SVĚTOVÝ SEZNAM CDP

Nejlepší možné hodnocení na světovém seznamu firem šetrných k životnímu prostředí.

ENERGIE

KONE jako první společnost v našem odvětví získala klasifikaci energetické třídy A pro instalace výtahů podle normy ISO 25745.

SNÍŽENÍ EMISÍ CO2

Mezi roky 2008 a 2016 jsme snížili naši uhlíkovou stopu související s využíváním energie o více než 60 % (v poměru k přijatým objednávkám).

Naše odpovědnost

Ekologická odpovědnost společnosti KONE zahrnuje inovativní a energeticky úsporná řešení a eliminování dopadu činnosti na životní prostředí.

PROGRAM EKOLOGICKÉ EXCELENCE

Náš program ekologické excelence podporuje zelenou transformaci, rozvoj inteligentních ekologických měst s nízkou uhlíkovou stopou a vytváření budov s nulovou spotřebou energie.

ŘEŠENÍ PRO ZELENĚJŠÍ BUDOVY

Výtah KONE MonoSpace® 500 je o 90 % energeticky účinnější než podobná zařízení vyrobené společností KONE v devadesátých letech. Díky tomuto a mnoha dalším řešením jsme se stali průkopníkem v oblasti eko-efektivity.

SNIŽUJEME NÁŠ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naším cílem je systematicky omezovat dopad naší činnosti na životní prostředí, především z hlediska emisí oxidu uhličitého a spotřeby materiálu, energie a vody.

PODPORA EKOLOGICKÉHO NÁVRHU BUDOVY

V KONE vypočítáváme spotřebu energie našich zařízení a poradíme, jak realizovat ekologické investice. Zveřejňujeme dopad produktů KONE na životní prostředí a přispíváme k rozvoji globálních norem řízení energie.

EKO-EFEKTIVNÍ INSTALACE

Při montáži nového zařízení zvažujeme vliv na životní prostředí. Díky dobře naplánovaným a efektivním montážním procesům minimalizujeme nepříznivé dopady na životní prostředí a snižujeme spotřebu nebezpečných látek

PROCES ÚSPĚŠNÉ ÚDRŽBY

Využíváním inteligentních technologií minimalizujeme emise a maximalizujeme efektivitu. Naši technici jsou koordinováni tak, aby jejich přejezdy byly co nejefektivnější bez zbytečně najetých kilometrů. Optimalizujeme zásoby náhradních dílů v jejich servisních vozech a eliminujeme výjezdy do skladu, výrazně tak snižujeme spotřebu paliva.

EKO-EFEKTIVITA DÍKY MODERNIZACI

Využíváním řady modernizačních řešení dosahujeme vysoké úspěšnosti s nejnižším možným dopadem na životní prostředí. Škála našich služeb sahá od výměny tradičních zářivek za LED osvětlení až po úplnou výměnu starého výtahu za nejnovější generaci eko-efektivního zařízení se systémem obnovy energie.

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Od roku 2008 do roku 2016 jsme dokázali snížit naši uhlíkovou stopu vzhledem k přijatým objednávkám o více než 60 % (výpočty zahrnují přímou a nepřímou spotřebu energie včetně ústředního vytápění).

NEJVĚTŠÍM PŘISPĚVOVATELEM JE LOGISTIKA


Logistické procesy byly hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů v celkové uhlíkové stopě KONE, v roce 2016 dosáhly výše 149 kt CO2e (2015: 148). Využíváme pouze distribuční modely zohledňující šetrnost vůči životnímu prostředí. Zvláštní pozornost věnujeme optimalizaci tras a dodávek, a pečlivou analýzou alternativních přepravních modelů.

VOZOVÝ PARK

V roce 2016 celkem 30 % emisí pocházelo z provozu našich vozidel. Neustále hledáme nové a inovativní řešení pro ekologicky šetrné využívání automobilů, např. zaměřením se na palivové systémy nebo optimalizací tras a dodávek.

ENERGETICKÉ ÚSPORY V NAŠICH ZÁVODECH

KONE provozuje po celém světě více než 1 000 nemovitostí, včetně kancelářských prostor, montážních a servisních středisek. Naše globální politika správy nemovitostí se zaměřuje na vyvíjení provozů šetrných k životnímu prostředí. Naším cílem je snížit uhlíkovou stopu. Neustále hledáme způsoby dalšího zlepšování využití prostor, optimalizace spotřeby energie, zvyšování podílu zelené energie, zlepšování recyklace a snižování odpadů.

Přečtěte si více v našem Sustainability Reportu (anglicky)