• HOME
 • Privacy statement

Privacy statement

Účel tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost KONE Corporation a její zaměstnanci, partneři, dceřiné společnosti a pobočky („společnost KONE“) se zavazují chránit vaše soukromí a osobní údaje. Společnost KONE zpracovává vaše osobní údaje v souladu s mezinárodními a evropskými zásadami ochrany údajů a příslušnou legislativou týkající se osobních údajů (včetně obecného evropského nařízení o ochraně osobních údajů, je-li relevantní).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytuje komplexní informace o zpracování osobních údajů, které provádí společnost KONE. Může být doplněno dalšími prohlášeními o ochraně osobních údajů týkajícími se konkrétních řešení a případnými místními dokumenty. Různá práva, která jako subjekt údajů máte, se mohou v různých zemích lišit v závislosti na příslušných zákonech o ochraně soukromí. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme práva plynoucí z legislativy na ochranu osobních údajů Evropské unie.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je rozděleno na několik částí, které se vztahují k různým logickým funkcím zpracování osobních údajů ve společnosti KONE. Na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budete informováni o právech, která jako subjekt údajů máte.

 1. Webové stránky a internetové služby společnosti KONE
 2. Databáze řízení vztahů se zákazníky společnosti KONE
 3. Údaje dodavatelů a subdodavatelů společnosti KONE
 4. Práva subjektů údajů
 5. Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů a kontaktní informace

Z pohledu subjektu údajů je správcem jeho osobních údajů místní společnost skupiny KONE, se kterou subjekt údajů je nebo byl v kontaktu nebo s ní má jiným způsobem nejbližší vztah.

Mnoho z nástrojů a postupů používaných společností KONE je globálních a zpřístupněných společností KONE Corporation centrálně místním subjektům KONE. V těchto globálních nástrojích a postupech jsou osobní údaje spravovány společně místní společností skupiny KONE a společností KONE Corporation.

Ohledně všech záležitostí týkajících se ochrany údajů se mohou subjekty údajů obrátit na společnost KONE pomocí následujících kontaktních informací:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finsko
Telefon: +358 204 751
Kontaktní osoba: Global Legal, Data Protection Counsel, personaldatarequest@kone.com

Všechny požadavky spojené s uplatněním práv subjektu údajů lze společnosti KONE odeslat pomocí kontaktního formuláře dostupného na webu kone.com na adrese http://www.kone.com/en/contact.aspx (vyberte možnost „Personal Data Enquiry“).

1. Webové stránky a internetové služby společnosti KONE

Tato část obsahuje obecné informace o zpracování vašich osobních údajů společností KONE v souvislosti s tímto webem a dalšími internetovými službami společnosti KONE (dále jen „web“). Společnost KONE bude vaše osobní údaje získané prostřednictvím webu zpracovávat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnými zákony. Pokud plánujete web procházet nebo jinak používat, přečtěte si pečlivě toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, opusťte tento web.

1.1 Získávané osobní údaje

Obecně můžete web navštívit, aniž byste zadali jakékoli osobní údaje. Web je technicky rozdělen do různých částí, z nichž některé mohou vyžadovat zadání dalších vašich osobních údajů, zatímco jiné lze používat bez zpracování jakýchkoli osobních údajů.

Při návštěvě webu nám váš počítač automaticky odesílá určité technické a jiné informace (např. IP adresu, typ vašeho prohlížeče a zdroj vaší návštěvy). Informace o vašem používání webu získáváme také pomocí souborů cookies. Více informací naleznete v části Cookies tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Na určitých místech webu můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů nebo registraci služby, abyste k vámi požadované službě získali přístup. Když se na webu registrujete nebo je vám jinak přiřazen konkrétní identifikační kód pro přístup k vašim účtům, můžeme vás požádat o poskytnutí určitých informací.

1.2 Účel a právní odůvodnění zpracování

Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webu společností KONE se provádí za účelem:

 • zajištění účinného a bezpečného používání webu,
 • vývoje webu za účelem zvýšení kvality a rozsahu služeb,
 • poskytování na míru přizpůsobené služby a obsahu podle vašich konkrétních potřeb a zájmů,
 • vylepšování námi poskytovaných služeb,
 • kontaktování vaší osoby,
 • výzkumu a shromažďování statistických údajů (např. o tom, jaké části našeho webu uživatelé navštěvují a kolik času zde tráví).

Cílem společnosti KONE je poskytovat nákladově efektivní služby, aniž byste se museli ke každé z různých služeb poskytovaných na webu samostatně registrovat.

Zpracování údajů je právně odůvodněno oprávněnými zájmy společnosti KONE souvisejícími s výše uvedenými účely. Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádá si společnost KONE od subjektu údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

1.3 Zdroj(e) osobních údajů a doba uchování

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů nebo v souvislosti s jeho používáním webu.

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak bude vyžadovat účel, pro který byly získány. Poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

1.4 Soubory cookies

Společnost KONE může na váš počítač nebo mobilní zařízení čas od času umístit informace, obecně označované jako „cookies“, které nám umožní vás identifikovat, za předpokladu, že jste s umístěním cookies na váš počítač nebo zařízení souhlasili např. prostřednictvím funkce přihlášení nebo změnou nastavení prohlížeče. Cookies poskytují společnosti KONE informace o tom, jak a kdy používáte web, a pomáhají společnosti KONE web zlepšovat tak, aby poskytoval lepší služby. Cookies se dnes běžně používají na mnoha webových stránkách. Pokud nechcete cookies přijímat, můžete je deaktivovat v nastavení svého webového prohlížeče nebo pomocí nástroje pro nastavení cookies společnosti KONE. Upozorňujeme, že po deaktivaci cookies možná nebudete moci používat některé služby webu.

1.5 Remarketing

Web může používat službu Google AdWords Remarketing k zobrazování reklam na základě vaší předchozí návštěvy webu (dále jen „remarketing“). Remarketing na webu slouží ke zvyšování povědomí o řešeních a službách společnosti KONE. Informace o vašich návštěvách jsou získávány umístěním souboru cookie třetí strany na váš počítač. Z remarketingu souvisejícího s používáním webu se můžete odhlásit pomocí nástroje pro nastavení cookies společnosti KONE. Komplexnější možnosti odhlášení související s vaším používáním webů třetích stran můžete využít na webu Network Advertising Initiative, úpravou nastavení remarketingových reklam na stránce nastavení reklam Google nebo deaktivací cookies.

Odhlášení ze služby Google AdWords Remarketing »

1.6 Webová analýza

Společnost KONE používá služby pro webovou analýzu, jako jsou Adobe Analytics a Google Analytics, k získávání statistických údajů o uživatelích webu s cílem zlepšovat obsah webu. Zpravidla jsou tyto údaje anonymní, ale pokud jste se identifikovali při stahování obsahu z webu, přihlásili do online služby KONE nebo se na web dostali pomocí odkazu v e-mailu, můžeme být schopni identifikovat získané analytické údaje o vašem používání webu. Pomocí funkcí pro odhlášení v nástroji pro nastavení cookies společnosti KONE můžete společnosti KONE zabránit ve sledování vašich návštěv webu. To je třeba zopakovat, kdykoli k návštěvě webů společnosti KONE použijete jiný počítač nebo prohlížeč. Pro odhlášení ze služby Google Analytics si můžete stáhnout doplněk do prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Odhlášení z Google Analytics »

1.7 Přenos osobních údajů

Společnost KONE nebude přenášet žádné osobní údaje mimo společnost KONE Corporation nebo její partnery, pobočky, dceřiné společnosti a subdodavatele. Kvůli technickým a praktickým požadavkům mohou být některé osobní údaje zpracovány subdodavateli, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, nebo na serverech subdodavatelů, které se nacházejí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Takoví subdodavatelé nicméně vyslovili souhlas se standardy zpracování údajů společnosti KONE.

Společnost KONE může důvěryhodným třetím stranám poskytovat souhrnné statistické údaje o svých zákaznících, prodejích, vzorcích provozu a dalších informacích souvisejících s webem, ale tyto statistiky nebudou obsahovat osobní údaje.

2. Databáze řízení vztahů se zákazníky společnosti KONE

Společnost KONE jako mnoho jiných společností používá databáze řízení vztahů se zákazníky („CRM“) ke správě a sledování našich obchodních a marketingových aktivit. Databáze CRM společnosti KONE zahrnují osobní údaje zástupců našich zákazníků, potenciálních zákazníků a jiných společností, se kterými má společnost KONE obchodní vztah nebo ho chce vytvořit. Databáze CRM společnosti KONE mohou také zahrnovat osobní údaje zákazníků zákazníků společnosti KONE nebo koncových uživatelů, kteří společnost KONE kontaktují ohledně výtahů, eskalátorů nebo jiných zařízení servisovaných společností KONE, a osobní údaje související s externími zúčastněnými stranami, které společnost KONE chce kontaktovat a poskytnout jim obecné informace o sobě a své obchodní činnosti (např. mediální zástupci, osoby s ekonomickým vlivem).

Tato část obsahuje více informací o zpracování osobních údajů společností KONE souvisejícím s CRM.

2.1 Získávané osobní údaje

V souvislosti s CRM dochází ke shromažďování a zpracování následujících informací:

 • jméno,
 • titul,
 • e-mail,
 • mobilní telefonní číslo,
 • číslo pevné linky,
 • číslo faxu,
 • adresa,
 • jazyk,
 • možné další informace relevantní pro příslušný obchodní vztah.

Takové osobní informace jsou později v této části 2 prohlášení o ochraně osobních údajů označovány jako „osobní údaje“ a jedinci, ke zpracování jejichž osobních údajů dochází, jsou označováni jako „subjekty údajů“.

2.2 Účel a právní odůvodnění zpracování

Účelem zpracování osobních údajů společností KONE je umožnění obchodní činnosti společnosti KONE, podporování jejích obchodních aktivit, správa dodávek, servisních služeb a fakturování, kontaktování zákazníků kvůli správě smluv a marketingovým účelům a jiné udržování vztahů se zákazníky. Společnost KONE může osobní údaje také používat ke krizovému řízení a řešení požadavků a poskytování asistence na žádost zákazníků.

Společnost KONE může subjekty údajů kontaktovat za účelem provádění průzkumů věrnosti zákazníků. Aby mohla společnost KONE zlepšovat své služby, ráda by odpovědi v průzkumech získávala spolu se jménem kontaktní osoby zákazníka. Zpracování vašeho jména a jakýchkoli dalších osobních údajů v souvislosti s průzkumy věrnosti zákazníků závisí na vašem souhlasu. Všechny odpovědi a údaje získané v souvislosti s takovými průzkumy budou v rámci společnosti KONE vedeny jako důvěrné a při manipulaci s nimi a jejich přenosu budou přijata příslušná bezpečnostní opatření.

Zpracování osobních údajů je nutné pro plnění kupních smluv, které zákaznická společnost uzavřela. Zpracování osobních údajů je také nutné z důvodu oprávněných zájmů společnosti KONE souvisejících s jejich běžnými obchodními účely. Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádá si společnost KONE od subjektu údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.3 Zdroj(e) osobních údajů a doba uchování

Osobní údaje jsou získávány od zákazníků nebo v souvislosti s jejich používáním produktů a služeb společnosti KONE. Osobní údaje také mohou pocházet od zástupců společnosti KONE na základě jejich obchodních interakcí se subjekty údajů. V určitých případech může společnost KONE osobní údaje získávat z veřejných registrů a dalších spolehlivých externích zdrojů.

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak budou vyžadovat výše uvedené účely. Poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

2.4 Přenos osobních údajů

Společnost KONE osobní údaje obecně používá pouze pro interní obchodní účely a údaje nepředává žádným externím stranám. Některé z osobních údajů mohou být přístupné dceřiným společnostem, subdodavatelům a jiným poskytovatelům služeb společnosti KONE a jimi zpracovány v rozsahu vyžadovaném v souvislosti s výše uvedenými účely. Společnost KONE zaručuje, že takové třetí strany jsou vždy vázány smlouvami, které se dostatečně věnují ochraně údajů a požadavkům na důvěrnost.

Kvůli technickým a praktickým požadavkům mohou být osobní údaje také zpracovány mimo EU/EHP. Společnost KONE zaručuje, že takové přenosy mají právní základ.

3. Údaje dodavatelů a subdodavatelů společnosti KONE

Společnost KONE Corporation a její zaměstnanci, partneři, dceřiné společnosti a pobočky (společně „společnost KONE“) používají řešení a databázovou technologii ke správě kontaktních údajů zástupců dodavatelů a subdodavatelů společnosti KONE. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje více informací o zpracovávání osobních údajů společností KONE v souvislosti s takovými dodavatelskými a nákupními činnostmi („databáze dodavatelů“).

3.1 Získávané osobní údaje

V souvislosti s databázemi dodavatelů dochází ke shromažďování a zpracování následujících informací:

 • jméno,
 • titul,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • fakturační informace,
 • možné další informace relevantní pro příslušný obchodní vztah.
 • Zaměstnanci subdodavatelů jméno, datum narození, kontaktní informace, informace o zaměstnání, kvalifikaci a certifikacích, jiné osobní informace vyžadované zákazníky společnosti KONE pro zaručení řádného řízení přístupu a bezpečnosti staveb.

Takové osobní informace jsou později v této části 3 prohlášení o ochraně osobních údajů označovány jako „osobní údaje“ a jedinci, ke zpracování jejichž osobních údajů dochází, jsou označováni jako „subjekty údajů“.

3.2 Účel a právní odůvodnění zpracování

Účelem zpracování osobních údajů společností KONE je umožnit dodávky, nákup, fakturaci a správu smluv společnosti KONE. Společnost KONE tyto informace může použít také k řešení požadavků nebo krizovému řízení a provádění hloubkové kontroly dodavatelů.

Společnost KONE může kontaktní informace použít také k obecnější komunikaci a správě vztahu dodavatelském řetězci, jako je např. odesílání relevantních informací o provozu a nadcházejících událostech společnosti KONE.

Aby mohla společnost KONE plnit své povinnosti související s kvalitou a bezpečností svého provozu, musí být také schopna spolehlivě identifikovat jakékoli externí osoby, které pro ni pracují. Aby byla identifikace externích pracovníků možná, musí společnost KONE ve svých databázích dodavatelů ukládat určité osobní informace o těchto externích pracovnících. Informace o externích pracovnících uložené v databázích dodavatelů společnosti KONE budou použity pouze k nutné identifikaci a správě externích pracovníků v souvislosti s jejich prací prováděnou pro společnost KONE.

Společnost KONE zpracovává osobní údaje, protože to je nutné pro plnění dodavatelské smlouvy nebo protože to je nutné z důvodu oprávněných zájmů společnosti KONE ve vztahu k jejím běžným obchodním aktivitám. Společnost KONE může být také na základě příslušných místních zákonů povinna shromažďovat určité informace o dodavateli a jeho zaměstnancích a zástupcích. Takové povinnosti se mohou vztahovat např. k bezpečnostním požadavkům, zdanění, pojištění a jiným zákonným požadavkům a odpovědnostem dodavatele při provádění smluvní činnosti. Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádá si společnost KONE od subjektu údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.3 Zdroj(e) osobních údajů a doba uchování

Osobní údaje jsou získávány od dodavatelů nebo v souvislosti s jejich obchodním vztahem se společností KONE. Informace o externích pracovnících jsou zpravidla získávány od subdodavatelských společností, které tyto osoby zaměstnávají. V určitých případech může společnost KONE osobní údaje získávat z veřejných registrů a dalších spolehlivých externích zdrojů.

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak budou vyžadovat výše uvedené účely. Poté budou osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

3.4 Přenos osobních údajů

Společnost KONE osobní údaje obecně používá pouze pro interní obchodní účely a údaje nepředává žádným externím stranám. Některé z osobních údajů mohou být přístupné dceřiným společnostem, subdodavatelům a jiným poskytovatelům služeb společnosti KONE a jimi zpracovány v rozsahu vyžadovaném v souvislosti s výše uvedenými účely. Společnost KONE zaručuje, že takové třetí strany jsou vždy vázány smlouvami, které se dostatečně věnují ochraně údajů a požadavkům na důvěrnost.

Kvůli technickým a praktickým požadavkům mohou být osobní údaje také zpracovány mimo EU/EHP. Společnost KONE zaručuje, že takové přenosy mají právní základ.

4. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mohou společnost KONE kdykoli kontaktovat a požádat o přístup ke svým osobním údajům. Společnost KONE na základě požadavku subjektu údajů napraví nebo odstraní jakékoli neúplné, nesprávné nebo neaktuální osobní údaje. Požadavky subjektů údajů lze společnosti KONE odeslat pomocí kontaktního formuláře dostupného na webu kone.com na adrese http://www.kone.com/en/contact.aspx (vyberte možnost „Personal Data Enquiry“).

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, subjekt údajů má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na oprávněném zájmu společnosti KONE, subjekt údajů může proti tomuto zpracování vznést námitku na základě konkrétní jednotlivé okolnosti. Subjekt údajů musí tuto okolnost v požadavku týkajícím se námitky identifikovat.

Za určitých okolností mohou subjekty údajů také vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů a požádat o přenosnost údajů. V případě, že subjekty údajů mají obavy nebo poznámky ohledně zpracovacích aktivit společnosti KONE, mají také právo podat stížnost u relevantního orgánu pro dohled.

Společnost KONE může požadavek odmítnout nebo za jeho splnění požádat o přiměřený poplatek, pokud je požadavek zjevně neodůvodněný nebo přehnaný nebo má společnost KONE jiný oprávněný důvod k jeho odmítnutí. Takové oprávněné důvody mohou společnosti KONE např. zabránit ve smazání osobních údajů, které je nutné zachovat kvůli místním právním požadavkům nebo uchování auditní stopy až do konce období místního požadavku. Společnost KONE také může potřebovat údaje uchovat, aby mohla splnit své smluvní povinnosti.

Upozorňujeme také, že pokud společnost KONE zablokuje nebo smaže vaše osobní údaje v souladu s požadavkem, nemusí být schopná provádět služby, které byste chtěli použít nebo jste si dříve objednali nebo vyžádali, nebo vám poskytovat obsah, který si chcete stáhnout nebo obdržet.

5. Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Cílem společnosti KONE je neustále rozvíjet web, svou obchodní činnost a své postupy a nástroje související s ochranou údajů. Společnost KONE si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravovat. Společnost KONE doufá, že se na toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času podíváte, abyste se seznámili s případnými úpravami. V rozsahu požadovaném příslušnými zákony týkajícími se ochrany soukromí vás společnost KONE může kontaktovat i přes jiná rozhraní nebo pomocí získaných kontaktních informací, aby vám předala informace o aktualizacích, které na vás jako subjekt údajů mají významný dopad.

Privacy statement

Cookies

Cookies používáme k optimalizaci funkčnosti stránek a k tomu, abychom vám při procházení naší stránky poskytli co nejlepší zážitek. Pokud vám to vyhovuje a přijímáte všechny soubory cookies, jednoduše klikněte na tlačítko „Souhlasím“. Víc informací najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website