Zpětná vazba od uživatelů ukazuje přínos nástrojů pro plánování a projektování

Zpětná vazba od uživatelů ukazuje přínos plánovacích a projektových nástrojů

S potěšením mohu konstatovat, že míra používání nástrojů KONE Elevator Planner a KONE Escalator Planner a nástroje KONE Car Designer trvale roste a míra spokojenosti je na uspokojivě vysoké úrovni. Víme to díky cenným podnětům a připomínkám architektů a projektantů, kteří je používají, takže nám i nadále posílejte zpětnou vazbu!

Vítejte u mého dalšího blogu o nástrojích KONE Elevator Planner, KONE Escalator Planner a KONE Car Designer a o tom, jak vám mohou pomoci úspěšně integrovat výtahy a eskalátory jako součást návrhu budovy.

V tomto posledním blogu se zaměřím na vás, milí architekti, projektanti a designéři. Podělím se s vámi o to, co říkáte o online plánovacích nástrojích KONE, a o některé překvapivé věci, které jste mě v poslední době naučili a prozradili.

Pozorně jsem naslouchal. Každá zpětná vazba, kterou dostaneme, je pro nás nesmírně cenná a vítáme vaši konstruktivní kritiku, která nám pomáhá neustále zlepšovat naše služby.

Samozřejmě je vždy příjemné přijímat pochvaly - a vy jste byli v poslední době nesmírně štědří na milá slova. Děkujeme vám za ně! Při pohledu na čísla o využívání a zpětnou vazbu, kterou jsme dosud obdrželi z celého světa, se zdá, že tu rozhodně děláme něco správně. Zdá se, že téměř každý, kdo vyzkoušel naše nástroje používat, je shledal velmi užitečnými. Jak nástroje KONE Elevator Planner a KONE Escalator Planner, tak nástroj KONE Car Designer jsou stále více využívány a trvale získávají vysoké hodnocení spokojenosti.

Jak to víme?

Víme to, protože nástroje mají zabudované funkce, které uživatelům umožňují průběžně poskytovat zpětnou vazbu.

Zpětná vazba je veskrze velmi pozitivní a zejména si pochvalujete, jak snadno a rychle se nástroje používají. Zvláště jste ocenili také podrobné výkresy a pohodlí při získávání přizpůsobených výstupů informačního modelování budov (BIM) přímo z plánovacích nástrojů.

Polovina zpětné vazby, kterou jste nám zaslali, nám dává nejlepší hodnocení "Velmi spokojen" a třicet procent další nejlepší hodnocení "Spokojen". Vzhledem k tomu, že vás k poskytnutí zpětné vazby aktivně nevyzýváme, ale sami jste se rozhodli ji aktivně poskytnout, považuji to za skvělé skóre! Poměrně často se lidé ozvou, až když se něco pokazí nebo nefunguje, ale tady nám většina z vás zjevně chtěla sdělit, že odvádíme dobrou práci při vaší podpoře.

A to slyšíme rádi!

Výborná zpětná vazba ukazuje, že nástroje pomáhají architektům a projektantům, zejména v počátečních fázích koncepce.
Výborná zpětná vazba ukazuje, že nástroje pomáhají architektům a projektantům, zejména v počátečních fázích koncepce.

To je to, co architekti a projektanti dosud říkali o plánovacích nástrojích KONE:

  • "S nástroji se pracuje velmi snadno. Stačí zadat parametry a získáme okamžitý přístup k cenným údajům již v počátečních fázích konceptu."
  • "Je to fantastický plánovací nástroj, velmi jasný a stručný. Určitě bych ho doporučil ostatním."
  • "JE TO ÚŽASNÉ! NIC S TÍM NEDĚLEJTE!"
  • "Opravdu jednoduché použití!"
  • "Fantastický nástroj, nejlepší věc, kterou jsem za poslední roky používal."
  • "Jednoduchý, intuitivní, předběžné dílenské výkresy jsou podrobné, velmi rychlý."
  • "Velmi snadné použití a velmi rychle jsem dostal informace zpět... vynikající."
  • "S nástroji KONE máme jasnou vizi v mnohem dřívější fázi. Dříve jsme museli čekat, až nám inženýr vertikální dopravy sdělí rozměry potřebné pro výtahy, strojovny, eskalátory a travelátory. Nyní okamžitě víme, s jakým prostorem si můžeme hrát.

Za vývoj těchto nástrojů nám interně velmi děkují i naši kolegové ve společnosti KONE. Pomáhají nejen vám architektům a projektantům při plánování a navrhování výtahů a eskalátorů, ale také podporují naše obchodníky při komunikaci a spolupráci s našimi zákazníky.

Jsme nesmírně rádi, že jsou naše nástroje oceňovány a že stále více architektů a projektantů denně objevuje jejich výhody.

Jak však všichni víme, žádný nástroj na světě nemůže nahradit odborníky na výtahy a eskalátory, kteří pracují v kancelářích společnosti KONE po celém světě. Oni (nebo spíše my) mají cenné zkušenosti z reálného života a znalosti o všech možných věcech, které by se mohly při plánování řešení toku osob pokazit, a také vědí, jak tyto problémy řešit již na začátku projektu.

Takže i když máme k dispozici skvělé online nástroje, které vás zveme, abyste je bez obav a nezávisle - zdarma - používali, pokud vám můžeme s něčím pomoci nebo pokud vás něco mate, neváhejte nás oslovit a kontaktovat. Všichni jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme se všemi vašimi problémy a otázkami, ať už jsou velké nebo malé.

5 překvapivých věcí, které jsem se dozvěděl při rozhovorech s architekty s titulkem: Kromě nástrojů jsou připraveni pomoci i naši odborníci na výtahy a eskalátory, kteří mají znalosti a zkušenosti z první ruky.
5 překvapivých věcí, které jsem se dozvěděl při rozhovorech s architekty s titulkem: Kromě nástrojů jsou připraveni pomoci i naši odborníci na výtahy a eskalátory, kteří mají znalosti a zkušenosti z první ruky.

5 překvapivých věcí, které jsem se dozvěděl při rozhovorech s architekty

V rámci své práce člena týmu globálního vývoje nových zařízení společnosti KONE mluvím s mnoha architekty a dalšími odborníky na projektování, abych se dozvěděl více o vašich potřebách, přáních a zkušenostech s navrhováním vertikálních a horizontálních řešení people flow. Téměř každý rozhovor s vámi mi přinesl cenné poznatky a i po 16 letech v tomto oboru mě překvapují některé věci, které se od vás dozvídám.

Zde je několik příkladů:

1. Málokdy jde všechno napoprvé podle plánu.

Jedna z věcí, která mě opravdu překvapila - možná proto, že sám nejsem inženýr ani architekt - je, že většina projektů je plná problémů, zpoždění a překročení nákladů. Málokdy slyším o projektech, které by byly ihned úspěšné.

Při navrhování budovy jsou zřejmě komplikace a problémy na denním pořádku. Nic takového jako "hladká plavba od začátku do konce" neexistuje. Několikeré opakování je téměř nevyhnutelné, protože nic nejde napoprvé na 100 % podle plánu.

Projekt je "úspěšný", pokud je počet iterací návrhu relativně nízký, neplýtvá se stavebním prostorem a hlavně nejsou na stavbě nutné zásadní konstrukční změny. Pokud jsou na poslední chvíli vyžadovány konstrukční úpravy, mohou se náklady skutečně vymknout kontrole. Právě takovému fiasku lze předejít, pokud se předem využijí nástroje KONE Planner.

Stanovíte-li si přesné prostorové požadavky již ve fázi před zahájením stavby, nebudete muset nikdy přivodit klientovi a stavebnímu týmu kolektivní infarkt tím, že jim oznámíte, že je třeba zvýšit střechu nebo zvětšit výtahovou šachtu o 20 %.

2. Zavolejte inženýra vertikální dopravy!

Nástroje pro plánování a navrhování mohou poskytnout přesné rozměry již ve fázi zadávacího řízení.
Nástroje pro plánování a navrhování mohou poskytnout přesné rozměry již ve fázi zadávacího řízení.

Další věc, která mě překvapila, je, že v počátečních fázích projektu mnoho architektů často vůbec netuší, s jak velkým prostorem si mohou hrát.

Existuje mnoho otázek, u kterých se architekti a projektanti musí poradit se specializovaným inženýrem pro vertikální dopravu. Vstup inženýrských odborníků je nutný v takových záležitostech, jako je určení, kolik prostoru je potřeba pro výtahové šachty, konstrukční podpěry potřebné pro eskalátory, vliv místních stavebních předpisů a bezpečnostních předpisů a poměrně dost dalších technických detailů. Z mého pohledu by vám, architektům, prospělo, kdybyste měli o těchto otázkách jasnou představu v mnohem dřívější fázi projektu, než když se obvykle spoléháte výhradně na konzultanty. To je opět jedna z klíčových výhod nástrojů KONE Planner.

Zadáte své parametry a okamžitě zjistíte, jaké jsou vaše prostorové požadavky. Nemusíte čekat, až inženýr zahájí proces - můžete být kreativní a začít si s nápady hrát hned, aniž byste se obávali velkých konstrukčních problémů.

3. Modularita je klíčem k budoucímu vývoji.

Když navrhujete projekt na zelené louce, musíte nejen plně porozumět zadání, kontextu místa a očekáváním klienta, ale musíte také myslet dopředu a představit si, jak bude budova využívána za pět, deset nebo třicet let.

V dnešní době je důležité upřednostnit rozšiřitelnost a flexibilitu. Zde vstupuje do hry modularita jako vůdčí princip procesu navrhování. Plánovací a návrhové nástroje společnosti KONE jsou dokonale přizpůsobeny modulárnímu procesu navrhování. Vytvářejí 2D a 3D výkresy vašeho "objektu" - v tomto případě výtahu nebo eskalátoru - a tento prvek BIM obsahuje všechny potřebné informace jako snadno vložitelný objekt, který můžete jednoduše zasadit kamkoli do vašeho návrhu. Jakmile návrh upravíte nebo se budova změní, toto modulární schéma BIM se stabilními rozměry žije spolu s procesem.

4. Získání náskoku ve výběrovém řízení

Další zajímavou skutečností, kterou jsem zjistil, je, že podání nabídek na stavební projekt je velmi složitý proces. Jak můžete klienta spolehlivě upozornit na předvídatelné výdaje, když nemáte představu, kolik prostoru budou výtahy potřebovat, natož kolik bude stát samotné zařízení?

I v tomto případě vám plánovací a projekční nástroje KONE poskytnou cenný náskok. Software vám sdělí přesné rozměry a dokonce poskytne výkresy BIM, které můžete klientovi předložit ve fázi výběrového řízení. Již před zadáním zakázky tak alespoň víte, co se nezmění. Mnoho architektů mi řeklo, že je nesmírně cenné mít všechny tyto informace k dispozici již v rané fázi před výběrovým řízením.

5. Chcete stejné nástroje pro návrh eskalátorů... Slyšíme vás!

Jsme potěšeni, že jsme dosud obdrželi tolik pozitivních ohlasů na naše online nástroje, ale zdá se, že jedna věc nám chybí: nástroj podobný KONE Car Designeru, ale specializovaný na eskalátory! Dobrý postřeh! Bylo by užitečné, kdybyste mohli zadat parametry eskalátoru, získat schémata BIM a poté přejít do další fáze výběru materiálů obložení, zábradlí a dalších konstrukčních detailů výběrem z připravené palety online alternativ. Díky za tip! Myslím, že až příště rozšíříme naše online nástroje, možná budeme muset přidat KONE Escalator Designer. Stay tuned!

Tyto nástroje lze použít jako pomůcku při práci předtím, než se obrátíte na inženýra vertikální dopravy.
Tyto nástroje lze použít jako pomůcku při práci předtím, než se obrátíte na inženýra vertikální dopravy.

V každém případě budeme pokračovat v rozšiřování a zlepšování našich online služeb. V současné době se zabýváme rozšířením funkcí pro plánování a analýzu dopravy, abychom komplexněji podpořili vaše počáteční potřeby v oblasti plánování pohybu osob. Jak jsem vysvětlil ve svém prvním blogu, pochopení způsobu pohybu lidí ve velkých veřejných budovách je naprosto zásadní pro to, aby obyvatelé zůstali spokojenými táborníky i poté, co začnou budovu používat.

Zabýváme se také rozšířením možností a funkcí pro udržitelnost a ekologické budovy, protože - nemusím ani vysvětlovat proč - tato oblast je dnes pro nás všechny stále aktuálnější a kriticky naléhavá.

Po digitálním skoku a nyní zejména v návaznosti na COVID-19 si myslím, že všichni v oboru začínají chápat důležitost obsluhy zákazníků prostřednictvím digitálních kanálů. My ve společnosti KONE si to rozhodně uvědomujeme a chceme vám nabídnout tu nejlepší možnou digitální zákaznickou zkušenost. I když to říkám sám za sebe, myslím, že se nám to zatím docela daří!

Pokud se podíváte na naše nástroje pro vizuální návrh KONE Car Designer - které jsou k dispozici jako webový nástroj na našich lokálních webových stránkách a jako mobilní aplikace v různých obchodech s aplikacemi - zjistíte, že jsme jediná společnost, která poskytuje rozsáhlý a flexibilní nástroj pro skutečné 3D vykreslování. A naše mobilní aplikace má dokonce funkce rozšířené reality a virtuální reality, které umocňují zážitek z vizuálního návrhu.

A ještě jednou dodám, že naše nástroje pro plánování a navrhování jsou zdarma, pro plnohodnotný přístup k nim není nutná žádná registrace.

Jak jsem zmínil na začátku tohoto posledního blogu, naše práce se řídí vaší zpětnou vazbou, takže nás prosím informujte a sdělte nám své názory a návrhy. Rádi vás vyslechneme.

Děkuji, že se ke mně připojíte v této sérii blogů. I když jsme se osobně nesetkali, považuji se za přítele každého architekta a projektanta. Jsem tu přinejmenším proto, abych vám usnadnil práci.

Šťastné projektování!


Aleksi M

img_KONE-Aleksi-Marjamaki-A-360x527

Jméno: Aleksi Marjamäki
Rodné město: Pocházím z malého městečka Ulvila nedaleko Pori na západním pobřeží Finska.
Vzdělání: Studoval jsem na univerzitě v Oulu a poté na univerzitě v Tampere. Mým oborem byl marketing, ale studoval jsem také strategii a účetnictví.
Profesní role: V současné době pracuji v oblasti financí: Jsem členem týmu globálního rozvoje obchodu s novými zařízeními společnosti KONE. Jsem zodpovědný za nástroje Elevator a Escalator Planner a Car Designer pro detailní vizualizaci výtahů, a také za několik dalších nástrojů určených pro zákazníky, které v současné době pilotujeme.
Pracovní zkušenosti: V roce 2005 jsem nastoupil do mezinárodního trainee programu (ITP) společnosti KONE v nizozemském Haagu. Pracoval jsem také jako manažer rozvoje obchodu ve společnosti KONE Velká Británie v době, kdy se informační modelování budov (BIM) stalo rostoucím trendem v oblasti navrhování budov a spolupráce.
Záliby: V současné době se věnuji projektování budov, které jsou součástí stavebnictví: Od roku 2016 se věnuji CrossFitu. Několikrát ročně také jezdím na snowboardu. Mám také loď a motorku a rád trávím teplé letní večery na lodi kolem helsinských ostrovů nebo křižováním města na motorce.
Jak relaxuji: Poslouchám hodně podcastů, některé spíše odborné, ale většinou příležitostné poučení ze života. Mám také velmi rád stand-up komedie - sleduji je a poslouchám, sám je nedělám.
Kdo mě inspiruje: Můj syn Oiva, kterému je právě osm let, a dcera Anni, které bude v červenci pět.

Sdílet tuto stránku

Cookies

Cookies používáme k optimalizaci funkčnosti stránek a k tomu, abychom vám při procházení naší stránky poskytli co nejlepší zážitek. Pokud vám to vyhovuje a přijímáte všechny soubory cookies, jednoduše klikněte na tlačítko „Souhlasím“. Víc informací najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů.