Konstrukce

1. Příprava instalace výtahu
  • Přípravou se míní proces, kdy plánujeme strukturální změny v místě, kde bude výtah instalován.
  • Pokud bude výtah budován přímo v budově, je potřeba uvážit, jakým způsobem bude instalace probíhat.
  • Pokud je výtah instalován na vnější straně budovy, je potřeba postavit základy, musí provedeny řezy do stěny budovy, aby se otevřel přístup ke schodišti. Také je potřeba zajistit elektřinu pro správné fungování výtahu.
2. INSTALACE ŠACHTY
  • Pokud bude výtah instalován v místě, kam je složitý přístup, je šachta vytvořena na místě.
  • Pokud je šachta instalována na místě se snazší přístupností, nemusí být kontruována přímo na místě.
3. INSTALACE VÝTAHU
  • Instalujeme strojní, výtahovou kabinu, řídící systémy a elektroinstalace. Potřebné jsou i menší práce elektikáře pro zajištění nutného napájení výtahu.
4. ÚKLID
  • Děláme vše pro to, abychom co nejméně narušili chod budovy a také život nájemníků budovy.  Po dokončení instalace nenecháváme žádné nářadí ani odpad.
5. KONTROLA
  • Provádíme důkladnou bezpečnostní a výkonnostní kontrolu každého výtahu