Nahoru

Podporujeme tři různé složky celkové odměny

ZÁKLADNÍ SLOŽKY

Tyto tvoří základ našeho hodnocení a jsou vypláceny pravidelně. Příklady: základní plat, příspěvky, zaměstnanecké benefity

PŘÍLEŽITOSTI

Jde o dodatečné složky odměňování, které jsou závislé na vašem výkonu. Příklady: výkonnostní bonusy a odměny

ZKUŠENOSTI

Nabízíme řadu zkušeností, které pomáhají našim zaměstnancům dosahovat jejich kariérních a osobních cílů a vést zdravý a vyvážený život. Příklady: kariérní rozvoj, well-being, řízení výkonu.

Zkušenosti

Naším cílem je mít nejlepší možné odborníky se správnými kompetencemi na každé pozici. Toho je dosahováno organizováním rozhovorů mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným, na kterých se diskutuje o spokojenosti a výkonu zaměstnance a jeho kariérním rozvoji. Tyto rozhovory probíhají pravidelně dvakrát ročně.

KARIÉRNÍ ROZVOJ

Našim zaměstnancům nabízíme různé příležitosti ke kariérnímu rozvoji; je možné přejít do jiného oddělení a vyzkoušet si něco nového nebo přijmout náročnější výzvy a růst v rámci organizace. Ve společnosti KONE klademe důraz na rotaci pracovních míst a veškeré volné pozice interně zveřejňujeme. Zaměstnanci se mohou ucházet o jakoukoliv z otevřených pozic a projít si transparentním výběrovým řízením.

Neustálá změna a pozitivní rozvoj společnosti umožňuje našim zaměstnancům učit se a růst, i když se rozhodnou zůstat na své aktuální pozici. Pro podporu rozvoje zaměstnanců nabízíme také mentoringový program. Můžete dostat mentora z KONE nebo jiným partnerských firem a získat tak rozhled i z jiných odvětví.

PŘÍLEŽITOSTI K UČENÍ

KONE organizuje vzdělávací programy pokrývající široký rozsah odborných dovedností. Jsou určeny k posílení společných provozních modelů, k podpoře spolupráce a mezikulturního sdílení znalostí, a pro zajištění rozvoje stávajících a budoucích manažerů. Naše nabídka pokrývá směs témat sahajících od projektového řízení a odborných znalostí k technickým a prodejním školením.

Naším závazkem je rozvoj našich vedoucích zaměstnanců a proto pravidelně přezkoumáváme naše vedoucí týmy a plánujeme jejich následníky. Neustále investujeme do rozvoje budoucích leadrů.

Co pro KONE znamená well-being?

Pro nás je spokojený zaměstnanec takový, který je fyzicky, duševně a sociálně zdravý, a z pohledu práce a kariéry vede vyvážený život. Programy Podpořte své zdraví jsou zaměřeny na well-being ve společnosti KONE. Programy Podpořte své zdraví jsou nejviditelnější částí well-beingu ve společnosti KONE. Tyto programy jsou založeny na třech pilířích.

BUĎTE INFORMOVÁNI

Buďte informování o zdravotních rizicích, tělesných i duševních

BUĎTE AKTIVNÍ

Učiňte sami opatření k zlepšení nebo zachování vašeho dobrého zdravotního stavu 

BUĎTE ODPOVĚDNÍ

Příjměte osobní zodpovědnost ke zlepšování návyků k uchování dobrého zdravotního stavu a pravidelnému cvičení

Prohlédněte si vzrušující pracovní příležitosti, které nabízíme v různých zemích!