KONE Construction time use solutions

KONE Řešení pro využití výtahů během stavby

Dokončovací práce. S veškerou vertikální dopravou odehrávající se uvnitř budovy může být venkovní stavební výtah odstraněn a nižší podlaží tak mohou být dokončena dříve. KONE Řešení pro využití výtahů během stavby (CTU), KONE JumpLift a KONE Care CTU servis šetří čas různými způsoby. Pracovníci stráví méně času čekáním na venkovní stavební výtahy a mají více času na práci. Stavba může venkovní stavební výtahy demontovat a rychleji dokončit fasádu budovy a nižší podlaží. Developerovi to umožní prostory dříve pronajmout.

VÝHODY
  • Kratší čekání na výtahy: KONE stavební výtahy a KONE JumpLift jezdí rychleji než venkovní stavební výtahy.
  • Optimalizovaná logistika s uzavřenými nižšími patry, zatímco stavba probíhá ve vyšších patrech.
  • KONE Care CTU servisní řešení minimalizují prostoje výtahu.
  • Naše CTU řešení jsou mnohem vice energeticky efektivní než venkovní stavební výtahy, tudíž šetří náklady na energii.
  • Bez venkovních stavebních výtahů může být fasáda hotová dříve a bezpečněji.
SLUŽBY V KAŽDÉ FÁZI STAVEBNÍHO PROCESU
  1. Plánování, podpora KONE ve fázi plánování výstavby zajišťuje optimální kombinaci řešení pro každou etapu

  2. Stavba. S naší unikátní instalační metodou nepotřebujete žádné lešení, instalace stavebního výtahu KONE CTU je rychlejší, bezpečnější a efektivnější. Výtahy jsou tak připraveny k používání v rámci projektu dříve.

  3. Dokončovací práce. S veškerou vertikální dopravou odehrávající se uvnitř budovy, může být venkovní stavební výtah odstraněn a nižší podlaží tak mohou být dokončena dříve.

  4. Předání. Zajistíme, že je vaše zařízení v perfektním stavu k předání. Naši technici provedou konečnou kontrolu, a poté ho přebírá KONE servisní tým.