KONE Access control integration

KONE Integrace přístupového systému

Integrace přístupového systému umožňuje zapojení libovolného přístupového systému třetích stran s řídícím systémem KONE výtahů. Zvyšuje bezpečnost v budově a také zlepšuje plynulost pohybu lidí.

VÝHODY
  • Integrace mezi výtahy KONE a všemi přístupovými kontrolními systémy v budově
  • Integrace s konvenčními systémy řízení výtahu i s adresnými (DCS)
  • Jednoduchý a přímý proces instalace
  • Plynulejší pohyb osob po budově
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST a PLYNULÝ POHYB LIDÍ
  1. Uživatelé se mohou pohybovat rychle a bezpečně k výtahu do cílového podlaží

  2. Čtečky karet mohou být nainstalovány v ovládacím panelu kabiny (COP) nebo panelu adresného systému řízení v nástupišti (DOP).

  3. Pokud jsou turnikety propojeny s adresným systémem řízení (DCS), navádění může být aktivováno při průchodu turniketem.

  4. KONE dodává jednotky pro skupinové řízení výtahů, ovládací panely, ale také i prostor pro instalaci čtečky karet.

  5. Dodavatel přístupového systému dodává čtečky karet, řídící počítač a síťovou infrastrukturu.