Elevator enhancements

Příslušenství výtahu

Nabízíme celou řadu dalších řešení, abychom optimalizovali, jak výtahy nebo eskalátory slouží potřebám vaší budovy. Každý typ budovy může těžit z jiných KONE řešení, která poskytují větší kontrolu, dohled, bezpečnost a pohodlí.

Řešení příslušenství doporučená pro rozdílné typy budov :
Příslušenství výtahu Obytné budovy Kanceláře Obchodní prostory Hotely Dopravní centra Zdravotnická zařízení

Adresný systém řízení KONE Polaris™


x
x
x
Monitoring výtahů a eskalátorů KONE E-link™ x x x x x x

KONE IDE300 Jednotný přístupový systém dvěří a výtahu

x
Infromační displej KONE InfoScreen x x x x

Připojení na přístupové systémy
x
x

Řešení pro využití výtahů během stavby x x x x x x
Staňte se partnerem KONE