313@Somerset

Umístění obchodů je klíčovým hlediskem v nákupních centrech, ale zodpovědnost k životnímu prostředí je stejně důležitá.

Specifikace
Rok 2009
Místo Singapur
Řešení 10 výtahů KONE MonoSpace®, 43 eskalátorů KONE TravelMaster™, 4 eskalátory KONE EcoMaster™ , KONE Care™ servis

Ochrana životního prostředí

Stavba 313@Somerset, jedno z hlavních obchodních center v Singapuru, musela proběhnout ve velmi krátké čase. Obchodná dům osm pater a 177 maloobchodních prodejen. Snadný přístup je možný ze suterénu, který má přímé spojení se stanicí metra Somerset MRT.

Už při prvotním plánováním se myslelo na dobrý pohyb lidí po obchodním centru. Vymysleli jsme detailní plán dopravy,díky kterému jsme zjistilli kolik bude potřeba nainstalovat výtahů a eskalátorů. 

Udržitelnost jako základ designu

Podařilo se nám překonat očekávání zákazníků tím, že jsem dodali zařízení, které naplňují kapacitní potřeby obchodního centra a navíc jsou energeticky úsporné. Také hraje důležitou roli při snižování uhlíkové stopy nákupního centra.

Pro podporu zeleného prostředí, jsme nainstalovali energeticky úsporné výtahy, které spotřebují až o 25 procent méně energie než typický výtah. Dále jsme snížili uhlíkovou stopu v budově, eskalátory jsme vybavili pohony s frekvenčním měničem, které se automaticky nastaví na pohotovostní režim při méně frekvenčních časech, tím sníží níklady na energii.

BCA (Stavební úřad) udělil obchodnímu centru 313@Somerset ocenění Green Mark Platinum, což je nejvyšší uznání pro ekologicky šetrné budovy v Singapuru. BCA vyhodnocuje budovy z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.

"U takto časově náročného projektu je nutné najít velmi dobrého partnera, abychom dosáhli našich cílů," říká Murray Woolcock, Project Director, Project Management & Construction, Lend Lease.