Eko-efektivní montáže

KONE každý rok instaluje přes tisíc výtahů. Naším cílem je zajistit, že vše, co děláme, je v souladu s životním prostředím. Příklady eko-efektivního chování v praxi:

  • Efektivní metody instalace a provozu, které snižují počet potřebných techniků a snižují tak dopad na životní prostředí v aspektu cestování z místa na místo vozidlem.
  • Jasně definované požadavky, které musí být splněny před začátkem montáže, eliminace zbytečných kontrol - snížení počtu cest vozidel, tedy i znečištění ovzduší.
  • Eko-efektivní nakládání s odpady v místě montáží, a to pomocí speciálních kontejnerů pro nebezpečný kov, elektrická zařízení, dřevo a směsný odpad.
  • Snížení používání chemikálií díky novým metodám montáží – například snížení počtu rozpouštědel potřebných k manipulaci s kolejnicím od 25.000 litrů za rok.

DŮLEŽITÉ: KONE Ekologický program řízení vozidel

Ekologický program řízení vozidel usiluje o snížení CO2 emisí a nákladá na pohonné hmoty až o 10%, a také o zlepšení bezpečnosti řízení. Klíčovými prvky ekologického řízení jsou:

Eko: Jak lépe řídit vozidlo, aby byla snížena spotřeba  CO2 emisí a nákladů pohonné hmoty.

Bezpečnost: jak řídit auto bezpečněji, aby nedocházelo k nehodám