Partnerships with educational institutions

Partnerství se vzdělávacími institucemi

Aktivně spolupracujeme se vzdělávacími institucemi na výměně informací v rámci výzkumu, stáží, diplomových prací a jiných projektů. Místní pobočky KONE se rovněž účastní na kariérních dnech a jiných akcích partnerských škol.

Partnerství s nejlepšími světovými univerzitami

Máme blízké vztahy s technologickými a ekonomickými fakultami mnoha špičkových univerzit. KONE je jedním z partnerů organizace Community of European Management Schools and International Companies (Společenství evropských manažerských škol a mezinárodních podniků, CEMS), která zahrnuje 26 špičkových akademických institucí. Kombinací zdrojů předních univerzit a podniků CEMS pomáhá vyvíjet evropské standardy vzdělávání a managementu.

Ve spolupráci s celou řadou manažerských a obchodních škol v Evropě se v rámci programu rozvoje manažerských schopností snažíme rozvíjet strategické myšlení a další důležité postupy. Na programech pro rozvoj vyššího managementu spolupracujeme s IMD Business School ve Švýcarsku.

Vývoj nových řešení

Centra výzkumu a vývoje společnosti KONE se nacházejí ve Finsku, Itálii, Německu, Číně, Indii a USA a spolupracují s nejlepšími výukovými institucemi na světě. KONE aktivně hledá nové aplikace a řešení, od základního výzkumu, přes vývoj produktů, až po jejich implementaci.