Co se týče bezpečnosti, roli hrají i drobnosti

Zavázali jsme se k dodržování bezpečnostních standardů a úzce spolupracujeme s lidmi, kteří se spoléhají na chod našich produktů každý den. Bezpečnost propagujeme mezi zaměstnanci tím, že organizujeme Safety week, tzv. Týden bezpečnosti, který dává příležitost porozumět, jak bezpečně výtahy a eskalátory fungují

Posílení bezpečnosti výtahů a eskalátorů je výsledkem společného úsilí. Poskytovatelé technologií musí vyrobit zařízení, které splňuje platné zákony a normy. Majitelé budov mají také velkou zodpovědnost, musí se pravidelně ujišťovat, že zařízení je v dobrém stavu.

Uživatelé výtahů i eskalátorů musí dbát i na své chování. Například, rodiče by měli dohlížet na své děti, které užívají výtah či eskalátor.

Pomáháte rukou otevřít dveře výtahů, když chvátáte? Zmáčknutí tlačítka by bylo rychlejší i bezpečnější. My v KONE navrhujeme naše řešení s prvkem bezpečnosti na prvním místě, ale my všichni bychom se měli chovat v každé situace bezpečně.

Tipy pro bezpečnou jízdu výtahem »

Hra dětí je neškodná. Ale jen do doby, dokud si nehraji na nebezpečném místě. My v KONE navrhujeme naše řešení s prvkem bezpečnosti jako prioritou, ale eskalátory a automatické chodníky nejsou dětským hřištěm. Poučte své děti!

Bezpečnostní tipy pro eskalátory & automatické chodníky »

Automatické dveře jsou už tak běžnou součástí našeho života, že už si ani neuvědomujeme, jak moc nám usnadňují život. I vy sami můžete pomoci bezpečnému chodu zařízení tím, že se budete chovat správně.

Tipy pro bezpečnost automatických dveří »

V případě pohotovosti

Jestliže je někdo zraněn, vždy volejte linku 155. V případě vyproštění volejte linku KONE, která je vám k dispozici.

24h

Tel: 844 115 115