Posilování vědomí bezpečného chování našich zaměstnanců

V KONE se všichni zaměrujeme na to, aby všichni zaměstnanci dbali na bezpečnost. Všichni podstupují školení a tréninky v oblastech zdraví a bezpečnosti. Stejně tak jako relevantní školení pro každého, dle jeho zaměření.

Každý manažer je zodpovědný za to, že budou zajištěna všechna potřebná opatření pro bezpečné pracovní prostředí. Zaměstnanci a subdodavatelé postupují dle námi definovaných metod, aby byla zajištěna jejich vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost těch, které může jejich činnost ovlivnit.

Členové management týmů se pravidelně účastní auditů zaměřených na bezpečnost a okamžitě přijímají nápravná opatření, pokud jsou zjištěny odchylky. Pokud jsou zjištěny nějaké překážky, aby mohla být práce vykonávána bezpečným způsobem, práce se zastaví, dokud nejsou zajištěna nápravná opatření.

Pro neustálou podporu, vývoj a zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti, všechny odchylky jsou zaznamenány a učiněny kroky pro jejich eliminaci. Ve výsledku se dá říci, že zlepšujeme naše výkony v oblasti bezpečnosti neustále v průběhu let.

KONE organizuje čtvrtletně globální meeting zaměřený na bezpečnost, kde sdílí poučení z nehod nebo skoronehod. Toto setkání slouží také jako diskuse a debata pro sdílení osvědčených postupů a prevenci.

Bezpečnost našich produktů a služeb

Výtahy a eskalátory patří mezi jedny z nejbezpečnějších druhů přepravy.

Přečtěte si víc »

I maličkosti jsou důležité

Je to pouze rozvázaná tkanička. Ale může se stát obrovským problémem, pokud se zachytí, napřiklad mezi jedoucí schody eskalátoru.

Přečtěte si víc »