Medical

Nemocnice

Zdravotnická zařízení, jakou jsou nemocnice, kliniky a pečovatelské domy mají jedinečné požadavky na pohyb lidí People Flow™. Potřeba personálu i pacientů je jasná, dostat se na cílové místo rychle, bezpečně a spolehlivě. KONE Care™ servisní programy a E-link™ monitorovací systém zajišťují spokojenost koncových uživatelů

Medical

Doporučujeme


Potřeby koncových uživatelů

Přitupnost pro pacienty a návštěvy

  • Rozsáhlé konzultace a plánování týkající se pohybu lidí -  People Flow™
  • EN81-70 Přístupový kód výtahu
  • Prostorné výtahy se širokými dveř, delší dobou otevření dveří a přesným zastavením
  • KONE TranSys aplikace lůžkového výtahu
  • KONE InfoScreen informační displej

Prostředi orientované na wellness a hygienu

Snadný a diskrétní přístup k servisu výtahu

  • Prostorné výtahy se širokými dveřmi a přesným zastavením
  • AGV automatická kontrola zařízení

Nouzový přístup a bezpečnost