Office

Kanceláře

V kancelářských budovách potřebují jejich uživatelé výtahy, aby je rychle dovezli tam, kam potřebují. S adresným systémem řízení KONE Polaris™, je pohyb lidí plynulý dokonce i v době největší vytíženosti. A protože se jedná o místa byznysu, výtahy musí být atraktivní a profesionální vzhled, který podrthne atmosféru budovy.

Office

Doporučujeme


Potřeby koncových uživatelů

Krátká doba čekání, plynulý People Flow™

  • Pohyb lidí konzultován již při plánování
  • Plánování kapacity výtahu
  • KONE Polaris™ adresný systém řízení
  • Přístupová kontrolní integrace výtahu

Jednoduché ovládání, jasné postupy

Komfort a styl v budově

Snadný přístup, čištění a servis

  • Prostorné výtahy se širokými dveřmi, přesná zastavení, možnost prioritních služeb servisu
  • KONE Sekční dveře pro plynulé doručení zboží

Delší životnost

Monitoring zařízení

  • KONE E-link™ dálkové sledování výtahů a eskalátorů
  • KONE Care™ Online

Pravidelný servis bez přerušení chodu zařízení

  • KONE Care™ flexibilní možnost plánování servisu zařízení