How to modernize?

Jak modernizovat

Když se rozhodnete modernizovat váš výtah, KONE vám zajistí plynulý proces od začátku až do konce. Ke každému projektu KONE přiřadí jednoho projektového manažera, který řídí celý proces. Jejich úkolem je zajištění odpovědí na všechny otázky, které byste mohli mít. Dále se ujišťují, že projekt je dokončen včas a v rámci rozpočtu. Také poskytují informace o povoleních, dotacích a předpisech.

Koordinují vše od plánování až po instalaci. Jakmile je instalace hotová, KONE provádí kontrolu výkonu a bezpečnosti k ujištění, že nový výtah splňuje příslušné normy.


Průvodce krok za krokem

Než začnete

Než začnete, je potřeba si být jist, co vše je třeba udělat. Můžete podrobit váš výtah testu. Nebo můžete objednat odborné důkladné posouzení, abyste věděli, zda má být váš výtah modernizován.

Řešení může sahat od drobných oprav zrcadel, přes modernizační balíček, až k úplné výměně.

Začínáme

Prvním krokem je shromažďování informací o příslušných předpisech, stavebních povoleních a možnostech dotací, které můžou pokrýt až 70% celkových nákladů.

Mnoho evropských zemí poskytuje dotace na modenizaci a tyto dotace mohou být rozšířeny dalšími dotacemi od vlády či Evropské unie.

Rozhodování

Společnost KONE připravila krátkou prezentaci dostupnou zde,  která vám pomůže prodiskutovat modernizaci výtahu s vlastníky a obyvateli domu.

Kontaktujte společnost KONE, která vám pomůže analyzovat energetickou efektivitu vašeho výtahu s KONE Péčí o životnost a  získat odhad nákladů na modernizaci vašeho zařízení.

Plánování

Modernizační balíčky urychlují plánovací proces. Byly vyvinuty pro řešení otázek bezpečnosti, výkonu a energetické efektivity ve výtazích komerčních i obytných budov. 

To umožňuje modernizovat vybavení uvnitř šachty při zachování podpůrných struktur a vstupních dveří. Nejpokročilejšího vylepšení vašeho zařízení může být dosaženo jeho úplnou výměnou

Instalace

KONE může řídit celý proces instalace, od průzkumu místa až po odstranění suti.

Během instalace se dělá všechno možné, aby nedocházelo k rušení obyvatel. KONE  chrání podlahy, stěny a chodby, aby nedošlo k poškození budovy. KONE informuje obyvatele domu o průběhu projektu a jeho pokrocích.

Udržování pohybu lidí

Při modernizaci více výtahů můžete očekávat, že dojde ke snížení jízdní kapacity, když budou výtahy mimo provoz. KONE Overlay eliminuje snížení kapacity a může dokonce zvýšit jízdní kapacitu během modernizace.

The Overlay je provizorní skupinový kontrolní systém, který je kompatibilní se starým i novým výtahovým systémem.

Servis

Aby váš výtah fungoval spolehlivě a bezpečně po celá desetiletí, KONE nabízí KONE Care servis. KONE Care servis je založený na preventivní údržbě kvůli včasnému odhalení a opravení případných problémů, které by mohly vést až k úplnému zastavení zařízení.

Objednejte si posouzení KONE Care for Life™ »