Co modernizovat?

Co modernizovat

KONE Care for Life™

Před začátkem jakýchkoliv modernizačních prací je třeba podívat se na to, co je doopravdy potřeba udělat.

KONE Care for Life je důkladné posouzení bezpečnosti, přístupnosti, výkonu, eko-efektivity a estetického vzhledu vašeho výtahu nebo eskalátoru. Pomáhá vám  rozhodnout se, kdy a jak modernizovat.

Posouzení

Prvním krokem je důkladné posouzení stávající instalace, od hledisek výkonu, bezpečnosti, přístupnosti, vzhledu a eko-efektivity.  Moderní KONE výtah spotřebuje méně než polovinu energie oproti výtahu, který byl instalován  před dvaceti lety. Na druhou stranu to může ukázat, že vaše zařízení potřebuje méně energie, než jste si mysleli.  KONE Péče o životnost vám umožňuje přesně určit, co je třeba udělat.

Úplná zpráva

Výsledkem tohoto posouzení je úplná zpráva se shrnutím, podrobná analýza výsledků posouzení KONE Péče o životnost, zpráva o energetické efektivitě a srovnání změřených údajů s požadavky příslušných norem.

Doporučení

Na základě posouzení KONE Péče o životnost, vytváříme doporučení o tom, jak dostat zařízení na požadovanou úroveň.

Řešení se může pohybovat od oprav k modulární modernizaci s KONE ReFine, k modernizaci balíčků s KONE RePower nebo úplné výměně s KONE RePlace.

Objednejte si posouzení KONE Care for Life™ »