Finance

1. STANOVENÍ ROZPOČTU
  • V této fázi je prvním krokem stanovení investice do nového výtahu. 
  • Bytová družstva tuto fázi řeší převážně formou bakovního úvěru.
2. NÁKLADY
  • Existují dva způsoby, jak za projekt zaplatit - buď po částech, během instalace výtahu, anebo zaplacením celé částky předem.