Proces

Jsme Vám nápomocní v každé fázi celého procesu, od plánování až po finální instalaci výtahu. Mistr instalací na vše dohlíží a je Vám k dispozici v případě jakýchkoli dotazů, také dohlíží na to, aby byla montáž nového výtahu dokončena včas, bez dalších nákladů.

Hlavní kroky:

Rozhodování

Prvním krokem je shromáždění informací o možných řešení, povoleních a dalších náležitostech. Během celého procesu jsme Vám k dispozici. Pomůžeme Vám se všemi potřebnými povoleními  a stavebními souhlasy.

Přečtěte si víc »

Finance

Dalším krokem v celém procesu je rozpočet. Dobře si promyslete, kolik do projektu chcete investovat. Se vším Vám rádi pomůžeme a řešení přizpůsobíme namíru Vašim požadavkům.

Přečtěte si víc »

Plánování

Při plánování řešíme hlavně typ řešení, vytváříme konstrukční a designové návrhy šachty a interiéru kabiny a ujišťujeme se, že máme všechny potřebná povolení.

Přečtěte si víc »

Konstrukce

V této fázi probíhá stavba šachty a instalace výtahu. Poté výtah podrobujeme nejrůznějším bezpečnostním zkouškám, teprve pak Vám ho předáme.

Přečtěte si víc »

Servis

Díky pravidelným servisním prohlídkám funguje výtah spolehlivě a bezpečně. Pokud dojde k jakékoli poruše, servisní technik ji včas vyřeší, aby došlo k co nejménšímu narušení plynulého pohybu lidí po budově.

Přečtěte si víc »