Designed for a lifetime of safety

Bezpečnost po celou dobu životnosti zařízení

Bezpečnost je základním prvkem našich řešení zařízení a služeb. Stejně tak jako u výtahů i eskalátorů, i automatické dveře jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré příslušné bezpečnostní normy a kodexy. Dále zajišťují bezpečný pohyb lidí a zboží  po celou dobu životnosti zařízení.
Poskytujeme profesionální rady a podporu –od návrhů a plánování přes realizaci a servis– abychom vám pomohli najít řešení, které nejlépe bude odpovídat potřebám budovy. Existuje celá řada kritických faktorů, které je třeba vzít v úvahu při návrhu automatických dveří.

Aby zařízení bylo bezpečné a spolehlivé:

 • Typ dveří musí být vhodný pro každou budovu
 • Výška a šírka dveří musí být navržena přesně podle provozu a vytíženosti budovy
 • Vhodná bezpečnostní zařízení by měla být instalována s ohledem na životní prostředí.
 • Instalace musí být provedena kvalifikovanými techniky, aby byl zajištěn kvalitní a bezpečný provoz od prvního dne.
 • Pravidelný servis musí být prováděn proto, aby zařízení nadále fungovalo efektivně a zůstalo bezpečné a spolehlivé po celou dobu jeho životnosti.
 • Pravidelné revize a drobná vylepšení, aby zařízení vyhovovalo všem novým normám a předpisům.

Zajištění přístupnosti

Je potřeba zvážit všechny skupiny koncových uživatelů, kteří budou bodovu a tedy i zařízení využívat:

 • V obchodních centrech musí být zařízení uzpůsobeno na větší předměty, např. nákupní vozíky nebo kočárky. 
 • Ve zdravotnických zařízeních je důležité, aby postele byly přepraveny bezpečně a bez rizika poškození. 
 • V průmyslovém prostředí musí být zboží přepraveno bezpečně a efektivně, aby bylo zabráněno zpoždění ve výrobě nebo dodání. 
 • Lidé pohybující se na invalidních vozíčkách potřebují dostatečný prostor pro pohodlný průchod dveřmi. 
 • Lidé používající berle či chodítka potřebují zase delší čas otevření dveří.

Přečtěte si víc o možnosti servisu dveří »

Splňují Vaše automatické dveře toto nařízení: EN 16005?

Přečtěte si víc »
Staňte se partnerem KONE